در این پست نحوه انجام لیختنبرگ یا همان سوخته نگاری روی انواع مختلف چوب به روش ساده و به صورت مرحله ای آموزش داده شده است. سوزاندن غیر متقارن چوب که لیختنبرگ نیز نامیده می شود، فرآیندی است که با استفاده از برق با ولتاژ بالا و یک محلول رسانا، تصاویری همانند رعد رو برق […]

ادامه مطلب